Yasal Uyarı

YASAL UYARI

Casus cep telefonu programı kullanımı hakkında yasal uyarı

Maxi SPY LTD. Yasal Uyarı Tam Metni

Son Güncelleme: Nisan 2012

Yapilan tüm alışverişlerde müşterilerimiz bu şartlari kabul etmiş sayılır.

Bu yazılım masum kişilerin yasal haklarını ihlal etmek amacıyla kullanılmamalıdır. Takip ettiğiniz telefonun IMEI numarası programı yüklediğinizde otomatik olarak MaxiSPY'a bildirilir. Yasa dışı kullanımlarda bu IMEI numarası kanıt olacaktır.

Programın gizli bilgi edinme amaçlı olarak kullanımına ilişkin ilgili ülke içerisinde yürürlükte olan tüm yasaları anlamak ve bunlara uymak program kullanıcısının sorumluluğundadır. Eğer program kullanacağınız amaç ile ilgili herhangi bir şüpheniz varsa programı kullanmadan önce bir hukuk bürosundan hukuki danışmanlık alınız. Programı satın almak ve kurmak suretiyle programı hukuki olarak kullanılacağınızı beyan etmiş olursunuz. Diğer kişilerin SMS mesajlarına & diğer telefon aktivitelerine bağlanmak veya programı bilgisi olmadan başka bir kişinin telefonuna yüklemek ülkenizde yasadışı bir faaliyet olarak kabul edilebilir. MaxiSPY.com programa bağlı herhangi bir kötüye kullanma veya zarardan ötürü herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük almamaktadır. Ülkedeki tüm kurallara uymak nihai kullanıcının sorumluluğu altındadır. Programın çeşitli versiyonlarından herhangi birini veya hepsini satın alıp kullanmakla işbu şartları kabul etmektesiniz.

www.maxispy.com sitesinde reklamı yapılan ürün ve/veya teknolojinin kullanımına bağlı herhangi bir yasadışı faaliyetten sorumlu tutulamaz, ürünler üçüncü şahısların kişisel gizlilik haklarını veya gizli dinleme kanun veya yönetmeliklerini ihlal edecek şekilde elektronik haberleşmelere sızmak veya bunları önlemek amacıyla kullanılamaz. Telefon dinleme ve gizli dinleme bazı ülkelerde yasadışıdır. Hiçbir durumda şirketimiz bu ürünlerin uygunsuz kullanımından ötürü sorumluluk kabul etmeyecektir. Ürün ve/veya teknolojilerinin, bunların kullanıldığı yargı alanının yasaları çerçevesinde çalıştırılması, bu ürün ve teknolojileri satın almış olan veya kullanan kişilerin sorumluluğundadır. Bu ürünlerin/teknolojilerin amaçlanan kullanımı üzerinde geçerli olan kanunların tefsiri için hukuki danışmanlık almak müşterinin münhasır sorumluluğundadır. Ürün ve Hizmetlerimizi satın almakla işbu şartları kabul etmiş sayılırsınız.

KANUNI YÜKÜMLÜLÜK : Sitemizde satışı yapılmakta olan ürün ve cihazlarin kullanımı ile ilgili olarak; uygunsuz kullanım hallerinde (tehdit,şantaj ve kişilik haklarına tecavüz yoluyla menfaat sağlamak vs.) doğabilecek kanuni sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Bu tür uygulamalar ile şahıslara yönelik kullanımlarin suç teşkil edebileceğini hatırlatırız. Bu tip uygulamalardan satıcı, satıcılar sorumlu tutulamazlar. Alıcı, siparişi ile birlikte bu şartlari kabul etmiş sayılır.

Yeni 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kişisel verilerin kaydedilmesini, izinsiz kullanılmasina ilişkin bilgidir.

Kişisel hakların ihlal edilmesi halinde yürürlülüğe girecek olan Türk Ceza Kanunu'nun 135,136,137,138 ve 139'uncu maddelerinin tam metni:

  • Kişisel verilerin kaydedilmesi MADDE 135. (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

  • (2) Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâki eğilimlerine, cinsel yaşamlarina, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme.

  • MADDE 136. (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  • Nitelikli hâller MADDE 137. (1) Yukarıdaki maddelerde tanimlanan suçların; a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle,b) Belli bir meslek ve sanatın sağladiği kolaylıktan yararlanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında arttırtltr.

  • Verileri yok etmeme MADDE 138. (1) Kanunlarin belirlediği sürelerin geçmis olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

  • Şikayet MADDE 139. (1) Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.

MaxiSPY yazılımlarının kullanımı tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup, yazılımın kullanıldığı ülkenin yasalarına aykırı hareket edilerek kullanılması durumunda MaxiSPY sorumluluk kabul etmeyecektir.
Lütfen YASAL UYARI'yı okuyunuz. Copyright © 2012 MaxiSPYTM Tüm Hakları Saklıdır.